Soutěže

Termíny soutěží AVZO DUBICKO:
NAŠE LIGA
26.5.2018  I. kolo /uzavřeno
23.6.2018 II. kolo/ uzavřeno
25.8.2018 III.kolo / registrace do 19.8..
29.9.2018 IV.kolo/ registrace do 23.9.

27.10.17 DUBICKÝ OSTROSTŘELEC  -NEW (propozice budou zveřejněny)

K těmto termínům bude ještě pořádána Silvestrovská soutěž dne 31.12.2018, kterou řídí a organizuje Tomáš Zabloudil (734 321 574). Na poslední soutěži dne 29.9. bude vyhlášen i celkový vítěz sezóny 2018 na základě výsledků všech čtyř soutěží. První tři v celkovém pořadí obdrží ceny a vítěz samozřejmě pohár. ( Ceny budou na každé soutěži). Střelci budou vybíráni v pořadí jak se registrují, přednost mají střelci, kteří se registrují pro více termínů soutěží. Při jedné registraci se můžete zaregistrovat pro libovolný počet soutěží.

PROGRAM NAŠE LIGA ( 26.5., 23.6., 25.8., 29.9.):

 • 8:45 – 9:00 hodin – sraz  střelců, poučení , seznámení se situacemi
 • 9:30 – 12:00 – závod
 • 13:00 vyhlášení výsledků
 • PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE:  Registrace se zavírá v poslední neděli předcházející soutěži. Počet střelců je omezen! Organizátor si vyhrazuje právo, že nemusí zaregistrovat všechny přihlášené závodníky. Potvrzení registrace vám bude zasláno.
 • STARTOVNÉ:  startovné je pro závodníky 250 Kč včetně malého občerstvení.
 • PRAVIDLA: střílí se dvě kola, s vlastními situacemi a hodnocením budou účastníci seznámeni na střelnici před závodem v rámci poučení.
 • ZBRANĚ, VÝBAVA A STŘELIVO: pistole samonabíjecí ráže 9 mm LUGER, 40SW, 45ACP, min. dva zásobníky s kapacitou min 12 nábojů, (pistole bez kolimátoru, laseru apod.). Povinné jsou ochranné brýle a chrániče sluchu.
 • Střelivo je možno zakoupit přímo na střelnici.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ – ředitel Martin Strouhal ( 602 521 893), hl. rozhodčí Lukáš Volf ( 776 051 768)

STŘELCI/ZÁVODNÍCI – držitelé ZP kat. B, D nebo E. Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu.

  • Pozn. pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo úprav programu, pravidel apod.

Zásady zpracování osobních údajů viaderMIS

REGISTRACE STŘELCŮ

  • Please enter your email, so we can follow up with you.
   Pokud chcete absolvovat více soutěží, proveďte registraci pokud možno pro vámi zvolené termíny současně - označte všechny závody, kterých se chcete zúčastnit!