navod

Návod k obsluze – všeobecná pravidla údržby a ovládání palné zbraně (vzduchové zbraně, expanzní zbraně, střelivo)

Vždy postupujte v souladu s NÁVODEM výrobce zbraně a dodržujte další všeobecná pravidla jako: 

Důležitá upozornění:
Před jakoukoliv manipulací vždy zkontrolujte, zda je zbraň vybitá!
Se zbraní vždy manipulujte, jako kdyby byla nabitá!
Nikdy na nikoho nemiřte!
Manipulaci se zbraní nacvičujte pouze s nenabitou zbraní!
Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky (brýle, chrániče sluchu).
Buďte si 100 % vždy jisti cílem své střelby a o tom a tím, co se nachází v prostoru za ním!
Kde je možno a za jakých podmínek je možno se zbraní střílet vymezuje zákon 119/2002Sb a další legislativa – viz. např. www stránky Ministerstva vnitra

Upozornění na střelivo
Používejte pouze kvalitní originální střelivo odpovídající dané ráži zbrani a schválené státní zkušebnou dle C.I.P..

Sborka a rozborka zbraně
Při sborce a rozborce zbraně postupujte dle přiloženého návodu, pokud jsou nejasnosti, kontaktujte prodejce – viaderMIS s.r.o., který Vám vše předvede.
Při prodeji je každému předvedeno, jak zbraň zkontrolovat, nabít a rozebrat.

U rozebrané zbraně nikdy nevypouštějte zbůhdarma bicí ústrojí!!! – zejména necvakejte kohoutem.

Údržba zbraně
Každou zbraň je potřeba udržovat v dobrém technickém stavu a provádět její pravidelnou údržbu a kontrolu.

Po rozborce či před střelbou vždy prověřte, zda je zbraň v dobrém technickém stavu a v hlavni nejsou překážky. Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny pohyblivé části funkční, zda nejsou uvolněny šrouby na zbrani, u brokovnic (pumpy apod.) je dotažena hlaveň,na zbrani nejsou nepatřičné vůle apod.

Čištění zbraně provádějte po její kontrole se správnými nástroji určenými k vyčištění zbraně, použijte čistící prostředky vhodné pro vaši zbraň. Hlaveň se pokud možno čistí od nábojové komory směrem k ústí. Po čištění vytřete zbraň včetně hlavně tak, aby zde nebylo větší množství oleje (kapky).

Závady při střelbě
Závady při střelbě jsou povinnou náležitostí zkoušky na ZP, proto je máte znát. Přesto vždy věnujte pozornost správnému postupu při závadě.

Selhač – míříte do cílového prostoru, riziko opožděného výstřelu, čekáte po dobu stanovenou výrobcem střeliva, poté zbraň bezpečně vybijete a zjistit příčinu závady.

Zádržka – zbraň vybýt ( zásobník apod.) a poté potažením závěru odstranit.

Slabá rána – riziko uvíznuté střely v hlavni. Přerušte střelbu, vybijte zbrań, rozeberte a zkontrolujte hlaveň. Uvízlou střelu šetrně odstraňte anebo se obraťte na servis.