informace

V provozovně viaderMIS s.r.o. / Zbraně Zábřeh / www.zbranezabreh.cz / – prodej zbraní a střeliva –  je pořizován kamerový záznam .

Ve vstupu do oblasti zabezpečené kamerovým záznamem je upozornění. Vstupem do prostor vyjadřujete souhlas s pořízením kamerového záznamu.

I v případě nesouhlasu je tento záznam možný a je uskutečňován z důvodu ochrany majetku společnosti a bezpečnosti osob v zabezpečeném prostoru.

Záznamy nesmějí být použity k žádnému jinému účelu, než ke kterému byly pořízeny – viz. předchozí věta.

Oprávnění vstupovat do záznamů z kamer je možné pouze v případě porušení právem chráněného zájmu, např. dojde ke krádeži, rozbití dveří, trestnému činu či přestupku, ohrožení zákazníků nebo personálu.

Stejně tak je možno záznamy z kamer předávat v těchto případech Policii ČR, avšak na základě písemné žádosti včetně odůvodnění této žádosti, jímž je vyšetřování konkrétního protiprávního jednání.

O pořízení kamerového výpisu se dále sepisuje protokol o převzetí výpisu z obrazového záznamu z  kamerového systému.

V tomto protokolu se uvádějí následující údaje: jméno a příjmení žadatele (pokud jde o policistu, jeho služební číslo), kdy byl požadavek na záznam doručen, kdo požadavek schválil, kdo výpis provedl, na jaké médium byl uložen, počet kamerových záznamů, z kterého dne je záznam pořizován a jeho délka a dále kdo záznam převzal.